top of page
Nechusha synagogue
אודות העמותה
donation page
contact form

עמותת "קשת נחושה - בית כנסת ומרכז קהילתי תורני חינוכי בנחושה" (ע"ר 580496685) הוקמה בשנת 2008 על ידי תושבי מושב נחושה אשר בעמק האלה.

 

 

העמותה שמה לה למטרה לאגד את כלל תושבי מושב נחושה, וזאת במטרה לייסד ולהחזיק במושב בתי כנסת, מקווה טהרה, קרן צדקה וגמ"ח ('קרן נחושה'), לקיים מכינה לבני ובנות מצווה ולפעול להנחלת מורשת ישראל במושב ובסביבותיו מתוך קירוב לבבות, חברות ואהבת הזולת.

 

כיום, חברות בעמותה כ-130 משפחות המתגוררות בנחושה, ואנו מצפים, בעתיד הקרוב, להצטרפות משפחות רבות שטרם בנו את ביתן.

 

כיום, מתרכזת פעילות העמותה במספר תחומים:

  • תחזוקת מבנה בית הכנסת הזמני שהוקם במושב

  • קידום פרויקט בניית קומפלקס בתי הכנסת הקבועים של המושב

  • ניהול 'קרן נחושה' (צדקה וגמ"ח)

העמותה הינה עמותה רשומה המחזיקה באישור ניהול תקין.

פעילות העמותה מלווה ומפוקחת ע"י רו"ח, וכל התרומות מוכרות לצרכי מס (סעיף 46).

bottom of page